Kompletní sortiment bezlepkových produktů


 
 

Obchodní podmínky

1) DEFINICE POJMŮ:

A) PRODÁVAJÍCÍ:

Kende trade s.r.o., Martinovská 3247/164, 723 00 Ostrava-Martinov, IČO: 034 94 195 za prodejny:

Svět bez lepku Ostrava, ulice u Soudu 6199/21, Ostrava-Poruba 708 00
Svět bez lepku Praha, náměstí Bratří Synků 399/13, Praha 4 – Nusle
Svět bez lepku Praha, ulice Pod Baštami 277/4, Praha 6 – Hradčany

JK Sales s.r.o., Náměstí svobody 93/22, Brno 60200, IČO: 03467546 za prodejny:

Svět bez lepku Brno, ulice Kosmova 6, Brno-Královo Pole 612 00
Svět bez lepku Brno, ulice Vídeňská 1018/18a, Brno-Štýřice 639 00
Svět bez lepku Praha, ulice Moskevská 515/52, Praha 10 – Vršovice

B) KUPUJÍCÍ:

Zákazník objednávající na www.svetbezlepku.cz. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující spotřebitelkupující, který spotřebitelem není:

kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti. Fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

kupující podnikatel je osoba, která není spotřebitelem a která nakupuje výrobky či užívá služby pro účely podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají a obchodním zákoníkem.

C) SMLOUVA

Kupní smlouva odpovídající tomu, co kupující vloží do virtuálního košíku, provede objednávku a tato je potvrzena prodávajícím.

D) ZBOŽÍ:

Pekařské a cukrářské výrobky, které mohou být předmětem obchodu dle obchodních podmínek.


2) PODMÍNKY NÁKUPU

A) Jak nakoupit


 • V případě zájmu o nabízené zboží rezervačním systému vložíte toto zboží a množství do virtuálního košíku. Zboží z košíku máte možnost před odesláním objednávky odstranit nebo měnit jeho množství. V košíku se Vám zobrazí vždy veškeré objednávané zboží, cena tohoto zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny zboží v košíku a případně náklady na dopravu objednaného zboží.
 • Objednávka je kompletní po vyplnění údajů identifikující kupujícího, termínu dodání a adresy dodání – výběr provozovny pro vyzvednutí zboží. Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „objednat“ se považuje za Váš návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy.
 • Prodávající neodkladně potvrdí přijetí objednávky, přijetí objednávky je potvrzeno prostřednictvím emailové zprávy odeslané automaticky ze serveru prodávajícího.
 • Potvrzení objednávky prodávajícím je přijetím návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy, která je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení objednávky na jím zaslanou emailovou adresu. Pokud kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení objednávky nemůže být doručeno, je prodávající oprávněn objednávku stornovat.

B) Storno objednávky


 • Kupující může zrušit svoji objednávku nejpozději do 12. hodiny dne předcházejícího termínu dodání. Objednávka musí být zrušena telefonicky na čísle provozny, zadané v objednávce pro vyzvednutí zboží (kontaktní údaje jsou k dispozici v sekci KONTAKT ) a pro zrušení musí uvést své jméno, objednané zboží a termín učiněné objednávky.
 • Prodávající je oprávněn zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nedodává, je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží. V takovém případě Vás bude prodávající telefonicky kontaktovat a navrhne další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, nebo má prodávající důvodné podezření, že kupující svůj závazek nehodlá dodržet.

3) PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

A) Platební podmínky


 • Zboží je možné kupujícím uhradit v hotovosti či platební ksrtou při převzetí zboží v provozovně prodávajícího.

B) Dodací podmínky


 • Způsob a místo dodání či převzetí zboží je určeno kupujícím v objednávce.
 • Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo nedodat zboží po dobu, kdy je kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči prodávajícímu.

C) Reklamace a záruka za jakost


 • Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí a případné vady množství a zjevné vady okamžitě reklamovat.
 • Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží, a to v délce uvedené na odebraném zboží. V případě zboží určeného k okamžité spotřebě, musí být skladováno tak, jak je uvedeno na obalu. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. V případě oprávněné reklamace je kupující oprávněn požadovat výměnu zboží či slevu z ceny zboží.

D) Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:


 • – došlo-li k mechanickému poškození, k neodborné manipulaci nebo neodborným zacházením kupujícího se zbožím
 • – zboží bylo poškozeno živly či havárií
 • – zboží bylo poškozeno špatnými skladovacími podmínkami kupujícího

4) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v provozovnách:

 • – Svět bez lepku Ostrava, ulice u Soudu 6199/21, Ostrava-Poruba 708 00
 • – Svět bez lepku Brno, ulice Kosmova 6, Brno-Královo Pole 612 00
 • – Svět bez lepku Brno, ulice Vídeňská 1018/18a, Brno-Štýřice 639 00
 • – Svět bez lepku Praha, náměstí Bratří Synků 399/13, Praha 4 – Nusle
 • – Svět bez lepku Praha, ulice Pod Baštami 277/4, Praha 6 – Hradčany

 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon na ochranu spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

 • Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to za účelem dodání zboží a jeho inzerce. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

 • Kupující souhlasí s tím, že mu mohou být zasílány emailem informace o novinkách a změnách obchodních podmínek prodávajícího.

 • Změny obchodních podmínek nebo smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změna obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Naposledy upraveno 2. 10. 2020© 2015–2024 MARFreklamní agentura, grafické studiotvorba webových stránek

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.